четвъртък, 29 октомври 2009 г.

Отчет №4, 5/ Отчет № 4, 5

Забавих се малко. Това са буквичките от последните дни. Остава само една!

Немного поотстала. Но все же вот и две следующие буквы. Осталась всего одна!

Няма коментари: